Livescribe Echo

Koop nu

Livescribe 3

Koop nu

Neo Smartpen N2 en M1

Koop nu
 1. Audio

  De audio wordt direct gekoppeld aan de geschreven teksten. Achteraf kan men door op het geschreven woord te klikken beluisteren wat er op dat moment gezegd is.
 2. Audio opslag op de pen

  De audio wordt opgeslagen in het geheugen van de pen. Alleen pen en papier zijn nodig voor het vastleggen van gesprekken met audio.
 3. Audio opslag op het device

  Audio-opname wordt op het device (iPhone, iPad, Smartphone of tablet) opgeslagen. Dit houd in dat bij audiovastlegging zowel de smartpen als het device beiden aanwezig moeten zijn.
 4. Pencast

  Een pencast is een bestand waarin zowel de audio als de geschreven teksten worden vastgelegd. Van dit bestand kan een PDF gemaakt worden die men kan delen met andere of kan opslaan in de eigen omgeving.
 5. Tekstomzetting

  De geschreven tekst kan direct omgezet worden in getypte tekst.
 6. Aanmaak profiel

  Tekstomzetting met eigen profielaanmaak aanwezig. Gebruiker geeft éénmaal op hoe hij/zij schrijft. Dat schrijversprofiel wordt dan gebruikt voor de tekstomzetting.
 7. Teksten verwerken in Ms Word

  Bij verwerking op de PC of Mac kunnen de geschreven teksten worden omgezet naar getypt en direct overgebracht worden naar Ms Word
 8. Tekstomzetting per pagina

  De tekstomzetting wordt per pagina omgezet in getypte tekst.
 9. Tekstomzetting per feed

  Een geschreven pagina wordt opgedeeld in feeds (aparte tekstgedeeltes) deze kunnen per feed verstuurd worden en gedeeld worden met anderen.
 10. Tekst bewerken met kleur

  Geschreven tekst kan geselecteerd worden en per geselecteerd deel van een andere kleur voorzien worden.
 11. Tekst markeren met kleur

  Geschreven teksten kunnen geselecteerd worden en gemarkeerd worden met elke kleur naar keuze.
 12. Schrijfdikte

  Instellen van gewenste digitale schrijfdikte, dus de dikte die men op het scherm ziet. Schrijfdikte op papier is afhankelijk van de stift die men in de pen gebruikt.
 13. Schrijfkleur

  Instellen van gewenste digitale schrijfkleur, dus de kleur die men op het scherm ziet. Schrijfkleur op papier is afhankelijk van de kleurstift die men in de pen gebruikt.
 14. Versturen in PNG formaat

  Geschreven teksten opslaan in PNG formaat op locaties naar eigen keuze of delen met anderen.
 15. Versturen in JPEG formaat

  Geschreven teksten opslaan in JPEG formaat op locaties naar eigen keuze of delen met anderen.
 16. Versturen in PDF formaat

  Geschreven teksten opslaan in PDF formaat op locaties naar eigen keuze of delen met anderen.
 17. Versturen in SVG formaat

  Geschreven teksten opslaan in SVG formaat op locaties naar eigen keuze of delen met anderen. Deze bestanden kunnen direct bewerkt worden in o.a. Adobe Ilustrator
 18. Versturen orginele achtergrond

  Geschreven teksten versturen met de layout van het gebruikte papier.
 19. Versturen witte achtergrond

  Geschreven teksten versturen met een witte achtergrond dus zonder de layout van het gebruikte papier.
 20. Versturen transparant

  Geschreven teksten versturen met een transparante achtergrond (PNG formaat) dus zonder de layout van het gebruikte papier.
 21. Directe koppeling Evernote

  Geschreven informatie wordt direct gesynchroniseert met je eigen Evernote account. Dit gebeurt zodra de app op het device (iPad, iPhone, Android smartphone of tablet) aanstaat.
 22. Directe koppeling Google Drive

  Geschreven informatie wordt gesynchroniseert met je eigen Google Drive. Dit kan gebeuren zodra de app op het device (iPad, iPhone, Android smartphone of tablet) aanstaat.
 23. Directe koppeling OneNote

  Geschreven informatie wordt direct gesynchroniseert met je eigen Evernote account. Dit gebeurt zodra de app op het device (iPad, iPhone) aanstaat.
 24. Direct koppeling met mail

  Op papier kan men aangeven, door het email icoon aan te vinken, of te betreffende geschreven pagina direct verstuurd moet worden via de mail.
 25. Geschikt voor schetsen

  Door gebruik van schrijfdikte en kleur is deze smartpen zeer geschikt voor het maken van schetsen.
 26. Geschikt voor kalligrafie

  Door gebruik van schrijfdikte en kleur is deze smartpen zeer geschikt voor het kalligrafie. Door de replay functie kan de gehele opbouw stap voor stap getoond worden.
 27. Foto maken via app

  Via de app (iPad, iPhone) kan een foto gemaakt worden en deze kan toegevoegd worden bij de geschreven informatie.
 28. Onbeperkt gebruik tags

  Aan elk pagina kan men onbeperkt tags (labels) toevoegen. Hierdoor kan de informatie direct georganiseerd worden en makkelijk gevonden worden.
 29. Verwerking via PC/MAC

  In inlezen van de geschreven informatie vind plaats via de PC of Mac. Deze overdracht gebeurt via een USB verbinding. Op de PC of Mac wordt de geschreven informatie verder verwerkt.
 30. Verwerking via device

  In inlezen van de geschreven informatie vind plaats via een device, iPad, iPhone, Android Smartphone of tablet. Deze overdracht gebeurt via een Bluetooth verbinding. Op het device wordt de geschreven informatie verder verwerkt.
Reset