Hoe zit het met audio opslag voor de smartpen?

Audio direct koppelen aan teksten.

Terug naar tabel

AUDIO

Livescribe Echo Smartpen vinkje-groen-60x43De audio wordt direct gekoppeld aan de geschreven teksten. Achteraf kan men door op het geschreven woord te klikken beluisteren wat er op dat moment gezegd is.
Livescribe 3 Smartpen vinkje-groen-60x43De audio wordt direct gekoppeld aan de geschreven teksten. Achteraf kan men door op het geschreven woord te klikken beluisteren wat er op dat moment gezegd is.
Neo N2 Smartpen vinkje-groen-60x43De audio wordt direct gekoppeld aan de geschreven teksten. Achteraf kan men door op het geschreven woord te klikken beluisteren wat er op dat moment gezegd is.
Moleskine Smartpen Pen+ vinkje-groen-60x43De audio wordt direct gekoppeld aan de geschreven teksten. Achteraf kan men door op het geschreven woord te klikken beluisteren wat er op dat moment gezegd is.

 

Audio direct koppelen aan teksten.

Terug naar tabel

AUDIO OPSLAG OP DE PEN

Livescribe Echo Smartpen vinkje-groen-60x43Opslag audio op de Livescribe ECHO Smartpen. De audio wordt opgeslagen in het geheugen van de pen. Alleen pen en papier zijn nodig voor het vastleggen van gesprekken met audio.
Livescribe 3 Smartpen Kruisje-50x34Geen audio-opslag op de smartpen. Wel de geschreven teksten.
Neo N2 Smartpen Kruisje-50x34Geen audio-opslag op de smartpen. Wel de geschreven teksten.
Moleskine Smartpen Pen+ Kruisje-50x34Geen audio-opslag op de smartpen. Wel de geschreven teksten.

Audio direct koppelen aan teksten.

Terug naar tabel

AUDIO OPSLAG OP HET DEVICE

Livescribe Echo Smartpen Kruisje-50x34Geen audio-opslag op smartphone of tablet device
Livescribe 3 Smartpen vinkje-groen-60x43Audio-opname wordt op het device (iPhone, iPad, Smartphone of tablet) opgeslagen. Dit houd in dat bij audiovastlegging zowel de smartpen als het device beiden aanwezig moeten zijn.
Neo N2 Smartpen vinkje-groen-60x43Audio-opname wordt op het device (iPhone, iPad, Smartphone of tablet) opgeslagen. Dit houd in dat bij audiovastlegging zowel de smartpen als het device beiden aanwezig moeten zijn.
Moleskine Smartpen Pen+ vinkje-groen-60x43Audio-opname wordt op het device (iPhone, iPad, Smartphone of tablet) opgeslagen. Dit houd in dat bij audiovastlegging zowel de smartpen als het device beiden aanwezig moeten zijn.

Audio direct koppelen aan teksten.

Terug naar tabel

PENCAST

Livescribe Echo Smartpen vinkje-groen-60x43Audio en geschreven tekst kunnen beiden worden opgeslagen in één PDF. Een pencast is een bestand waarin zowel de audio als de geschreven teksten worden vastgelegd. Van dit bestand kan een PDF gemaakt worden die men kan delen met andere of kan opslaan in de eigen omgeving.
Livescribe 3 Smartpen vinkje-groen-60x43Audio en geschreven tekst kunnen beiden worden opgeslagen in één PDF. Een pencast is een bestand waarin zowel de audio als de geschreven teksten worden vastgelegd. Van dit bestand kan een PDF gemaakt worden die men kan delen met andere of kan opslaan in de eigen omgeving.
Neo N2 Smartpen Kruisje-50x34Audio en geschreven tekstopslag in PDF nog niet mogelijk
Moleskine Smartpen Pen+ Kruisje-50x34Audio en geschreven tekstopslag in PDF nog niet mogelijk